Register Now
Login
Lost Password

Enter your email to reset your password.

Czym zajmuje się kadrowa?

Czym zajmuje się kadrowa?

W wielu przedsiębiorstwach pracują kadrowe czy też funkcjonują bardziej rozbudowane działy kadr. Czym zajmują się specjaliści tej dziedziny? W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy kadrowej? W niniejszym materiale przyglądamy się bliżej tej profesji i odpowiadamy na pytania dotyczące zadań ciążących na kadrowej.

Specjalista/ka do spraw kadr i płac – charakterystyka zawodu kadrowej i kadrowego

Czym zajmuje się dział kadr lub, po prostu kadrowa czy kadrowy? Zawód ten związany jest z prowadzeniem spraw rachunkowych dotyczących zatrudniania i opłacania pracowników, jak również prawidłowym naliczaniem obowiązkowych składek ZUS. To, oczywiście, skrótowa definicja – zakres obowiązków specjalisty kadr i płac jest bardzo szeroki i wymaga tak ogromnej wiedzy, jak i dużej odpowiedzialności.

Rola kadrowej/kadrowego pozostaje nie do przecenienia w przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników – zwłaszcza więcej, niż kilku. W takiej sytuacji dział kadr i płac zobowiązany jest do skrupulatnego rozliczania czasu pracy każdego pracownika czy jego wynagrodzenia, w oparciu o rodzaj podpisanej umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Kadrowa musi zatem doskonale orientować się w przepisach i prawidłowo naliczać, chociażby, liczbę dni urlopu czy też prawidłowo wprowadzać dane odnoszące się do zwolnień lekarskich wystawianych pracownikom.

Ponadto kadrowa zajmuje się sporządzaniem szeregu innych dokumentów – może opracowywać umowy o zatrudnienie czy wystawiać świadectwa pracy. Tym samym, w wielu przedsiębiorstwach, działy kadr i płac mogą uczestniczyć w procesie rekrutacji nowych pracowników – przeprowadzając rozmowy kwalifikacyjne i gromadząc dokumenty aplikacyjne od kandydatów na określone stanowisko.

Kadrowa Wrocław czy kadrowy musi posiadać stosowną wiedzę z zakresu prawa pracy, orientować się w przepisach ubezpieczeń społecznych, jak i regularnie podnosić swoje kompetencje.

Formalności, którymi zajmuje się kadrowa w firmie

Bez względu na to, czy w danej firmie pracuje kadrowa, czy też zorganizowany został odrębny dział kadr i płac zatrudniający kilkoro specjalistów, to właśnie takie osoby dbają o dopełnianie szeregu formalności, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do takich obowiązków kadrowej/kadrowego należy, na przykład:

  • sporządzanie i prawidłowe archiwizowanie dokumentacji pracowniczej (umowy, aneksy, listy płac, świadectwa pracy),
  • przyjmowanie i sprawdzanie poprawności wniosków urlopowych,
  • rejestrowanie zwolnień lekarskich,
  • wystawianie niezbędnych zaświadczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego,
  • przygotowywanie wypowiedzeń umowy o pracę,
  • dokonywanie zgłoszeń nowych pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obok dokumentów ściśle związanych z zatrudnianiem pracowników, kadrowy lub kadrowa zajmuje się również rozliczaniem wynagrodzeń. Do tego konieczne jest prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy – na tej podstawie możliwe jest sporządzenie listy płac obejmującej wszystkich pracowników.

Interesuje cię księgowość spółek Wrocław? Potrzebujesz doświadczonej kadrowej? Zobacz stronę Biura Rachunkowego Liber we Wrocławiu!


– artykuł promocyjny